Thẻ: hút bể phốt tại kinh môn

hệ thống xe bồn

Thông hút bể phốt tại Kinh Môn

Kinh Môn là một huyện giàu của tỉnh Hải Dương, bởi nó chứa trữ lượng than khoáng sản và đá vôi và mịn phù hợp làm xi măng. Còn thêm sự đầu tư của các …