Thẻ: vận chuyển bùn vi sinh

Xe bồn hút đa năng

Vận chuyển bùn vi sinh

Ngày nay, việc các công ty chế biến, sản xuất cần sử dụng nước sạch là rất lớn. Bên cạnh đó, nước thải công nghiệp cũng có nhiều độc tố. Và cả 2 đều cần …