Danh mục: Thông tin dịch vụ

nguyên lý hoạt động của bể phốt

Nguyên lý hoạt động của bể phốt

Nếu ước tính lượng nước và chất thải phân hủy được cũng như không phân hủy được mỗi ngày rơi xuống bể là rất nhiều. Với mỗi hộ gia đình từ 3 đến 4 người …
Call Now Button0967.739.799